PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Kehon ja mielen hyvinvointia, psykofyysisen fysioterapian keinoin.

Tavoitteena on kokonaisvaltainen toimintakyvyn edistäminen asiakkaan omien voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Psykofyysisessä fysioterapiassa lievitetään kehossa olevia jännityksiä ja kipuja hengitys-, rentoutus- ja liikeharjoitusten avulla. Huomiota kiinnitetään myös hyvään perusasentoon ja tapaan liikkua. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja neuvonta.

Fysioterapiaharjoitteilla pyritään parantamaan kehotuntemusta kokemuksellisen oppimisen avulla. Hoitomuoto soveltuu kroonisiin tuki-ja liikuntaelimistön oireisiin kuten jännittyneisyys, lihaskireydet ja kipu. Harjoitteita käytetään myös tukihoitona syömishäiriöiden, neurologisten toimintahäiriöiden, uupumuksen ja masennuksen yhteydessä. Harjoitteet sopivat henkilöille, joilla on kiinnostus työstää ongelmiaan myös kehollisesti.

Kokonaisvaltaisessa fysioterapiassa huomioidaan aina asiakkaan oma motivaatio ja voimavarat, joiden perusteella laaditaan kullekin sopiva, yksilöllinen harjoitusohjelma.