PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Tervetuloa kokemaan ja vahvistamaan kehon ja mielen hyvinvointia, psykofyysisen fysioterapian keinoin.

Tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen; kehon ja mielen yhteyden oivaltaminen. Terapiassa edetään asiakkaan voimavarojen ja motivaation mukaisesti, sekä huomioidaan asiakkaan elämäntilanne. Psykofyysisen fysioterapian avulla on mahdollista mm. lievittää kehon jännitys- ja kiputiloja. Erilaiset rentoutus-, hengitys- ja liikeharjoitukset auttavat asiakasta kohtamaan ja jäsentämämään kehonsa tuntemuksia, ja samalla ymmärtämään ja kokemaan kehon ja mielen yhteyttä. Terapiassa asiakasta ohjataan myös huomioimaan perusasentoaan, liikkumistaan, ja tapaansa käyttää kehoaan itsensä ilmaisemiseen. Ilmaisullista liikuntaa ohjataan myös rytmisin ja/tai tanssillisin menetelmin. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiin kuuluu asiakaslähtöinen terapeuttinen harjoittelu, ohjaus ja neuvonta.

Fysioterapiaharjoitteilla pyritään parantamaan kehotuntemusta kokemuksellisen oppimisen avulla. Tämä hoitomuoto soveltuu erinomaisesti kroonisiin tuki-ja liikuntaelimistön oireisiin kuten jännittyneisyys, lihaskireydet ja kipu. Harjoitteita käytetään myös tukihoitona ahdistuneisuuden, syömishäiriöiden, neurologisten toimintahäiriöiden, uupumuksen ja masennuksen hoitoon. Harjoitteet sopivat henkilöille, joilla on kiinnostus työstää ongelmiaan myös kehollisesti.

Psykofyysiseen terapiaan voit tulla lääkärin lähetteellä, tai myös ilman lähetettä.